Wat bieden wij?

Liebe vzw wil woongelegenheid aanbieden voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

Tijdens schoolvakanties is er dagopvang mogelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking.

Wonen

Liebe vzw wil woongelegenheid aanbieden voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Het gaat om een huisvesting waar ze samenwonen met elkaar.

Dagopvang

Tijdens schoolvakanties is er dagopvang mogelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking. We richten ons op deelnemers van 12 jaar en ouder.

Wonen

Liebe vzw wil woongelegenheid aanbieden voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Het gaat om een huisvesting waar ze samenwonen met elkaar.

Elke bewoner heeft een eigen kamer die hij kan inrichten naar zijn eigen behoeften. Deze kamers bevinden zich op de tweede en derde verdieping. Op de tweede verdieping bevindt zich de gemeenschappelijke ruimte die bestaat uit een keuken, een eetruimte en een woonkamer. Ook bevindt zich daar de gemeenschappelijke badkamer, waar elke bewoner zijn eigen opbergruimte heeft. Er worden duidelijke afspraken gemaakt rond het gebruik van de badkamer. Op het gelijkvloers wonen de eigenaars die instaan voor de begeleiding. Er is een aparte trap voorzien naar de woonruimtes en vlak voor de woning is er een bushalte.

Er is altijd een verantwoordelijke aanwezig of bereikbaar. Zij helpt bij het opstellen van een dagplanning, bij het zoeken naar een zinvolle dagbesteding en bij het opstellen van een schema voor het onderhoud van de ruimtes.

De woongelegenheid is een huiselijke omgeving, waar elke bewoner individueel begeleid en ondersteund wordt. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd om de wensen en de verwachtingen van de bewoners te vervullen, waarbij er steeds rekening gehouden wordt met de privacy en veiligheid.

Van een nieuwe bewoner verwachten wij bij aanvang een grote betrokkenheid en inzet. Er wordt gewerkt met huurcontracten voor de bescherming van alle partijen. Het eerste huurcontract heeft een duurtijd van één jaar. Voor het einde van het eerste jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats om te bespreken of het contract al dan niet verlengd wordt. Er zijn verschillende redenen mogelijk waarom beslist kan worden om het contract niet te verlengen: de bewoner is klaar om volledig zelfstandig te gaan wonen, de bewoner heeft nood aan intensievere begeleiding, de bewoner ontvangt nu een persoonsvolgend budget en kan terecht bij een vergunde zorgaanbieder, de bewoner is niet tevreden over de werking, …

De bewoners hebben geen domicilie staan op ons adres. Zijn domicilie blijft elders staan. Liebe vzw biedt geen permanent verblijf aan. Als de bewoner er klaar voor is, kan hij zelfstandig gaan wonen.

Dagopvang

Tijdens schoolvakanties is er dagopvang mogelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking. We richten ons op deelnemers van 12 jaar en ouder.

We kiezen bewust deze leeftijdsgrens aangezien jongere kinderen gebruik kunnen maken van een semi-internaat waardoor er minder nood is aan opvang tijdens schoolvakanties.

Personen die naar Liebe vzw komen voor opvang, kunnen de punten van RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) behouden en inzetten om aan andere noden te voldoen.

We beschikken over een grote polyvalente ruimte waar er activiteiten op maat aangeboden kunnen worden. Daarnaast is er ook veel buitenruimte met veel groen en dieren. De activiteiten worden een week op voorhand bekend gemaakt en gevisualiseerd in de polyvalente ruimte. We werken op maat dus we proberen de activiteiten af te stemmen op de interesses van de deelnemers. De activiteiten worden ook aangepast aan de capaciteiten van de deelnemers. Er kunnen bijvoorbeeld vogelkastjes gebouwd worden waarbij de ene deelnemer de figuren zaagt en de andere deelnemers alles gladschuren.

Er wordt een duidelijk tijdsschema gehanteerd:

• 08u00 aankomst deelnemers
• 09u00 start activiteiten
• 10u30 pauze
• 11u00 start activiteiten
• 12u30 pauze
• 13u30 start activiteiten
• 15u00 pauze
• 15u30 start activiteiten
• 17u00 einde activiteiten<br>
De deelnemers kunnen aankomen vanaf 08u00, ophalen kan vanaf 16u00.
Hier worden duidelijke afspraken gemaakt met de ouder(s) of voogd.
’s Middags krijgen de deelnemers een eenvoudige warme maaltijd; dit kan in de vorm van aardappelen met groentes en vlees of een tas soep met een boterham.
Tijdens de pauzes krijgen ze water, thee of koffie. In de voormiddag is er daarbij een stuk fruit voorzien en in de namiddag een koek. Ook hierover worden duidelijke afspraken gemaakt met de ouder(s) of voogd.

Een intakegesprek is zeer belangrijk voor zowel de begeleiding als de ouder(s) of voogd en deelnemer. Via vragenlijsten en gesprekken worden de wensen en noden van de deelnemer in kaart gebracht. Als er medicatie genomen moet worden of er zijn andere medische aandachtspunten; dan wordt er bekeken hoe dit praktisch aangepakt gaat worden. Er kunnen ook samenwerkingsverbanden opgezet worden met externe verplegers of verzorgers.

.