Liebe vzw

Liebe vzw is ontstaan vanuit het besef dat er een grote nood was aan verenigingen zoals de onze. Ikzelf, Lie Bellens, ben sinds 2005 leerkracht in het bijzonder onderwijs en behaalde de afgelopen jaren ook een bachelor in de educatieve benadering van personen met autismespectrumstoornissen en een bachelor sociaal werk.

 

Ik heb al vaak van dichtbij meegemaakt dat personen met een kleine zorgvraag zeer lang op de wachtlijst van zorgbudgetten staan en ook dat ze volledig aangewezen zijn op hun eigen netwerk. Zij vallen vaak tussen de mazen van het net en hebben ook ondersteuning nodig. 

Liebe vzw wil jongvolwassenen met een beperking vaardigheden aanleren om hen zo zelfstandig mogelijk te maken. Ook zij moeten de kans krijgen om op hun eigen benen te staan.

 

Onze visie

Wij vinden het belangrijk om mensen met een beperking een veilige woonomgeving te bieden.

We richten onze werking op vier pijlers zodat onze bewoners zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij:

 

  1. Inclusie

Eén van de manieren waarop we inzetten op inclusie is het aanbieden van vrijwilligerswerk en begeleid werken in het gewone arbeidersmilieu. Ook is onze woning gevestigd in een buurt waar veel leven is en niet ergens verscholen in een bos.

 

  1. Vraaggestuurde ondersteuning

We werken op maat van elke bewoner. Hij geeft zijn eigen noden en behoeften aan en wordt daar door de begeleiding in ondersteund.

 

  1. Aangepaste huisvesting

Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer, een eigen plekje. Er is een gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners samenleven, koken en ontspannen.

 

  1. Autonomie

De bewoner is regisseur over zijn eigen leven. We richten ons op wat de bewoner wil en kan. We werken ernaar om het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid te verhogen. Op deze manier werken we aan een positiever zelfbeeld zodat de bewoner zich beter kan ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aandurft.

 

Onze missie

Liebe vzw heeft een duidelijke missie: mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking zo integraal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving.

We willen een woon- en daginvulling aanbieden in een warme, veilige en rustige thuis.

Liebe vzw wil bijdragen aan de kwaliteit van het leven van personen met een beperking. We vertrekken vanuit de visie dat iedere persoon een individu is met een eigen identiteit en kwaliteiten. We vertrekken vanuit de kracht en niet vanuit de beperkingen. We geloven in de kracht van elke bewoner om zoveel mogelijk zelf keuzes te maken en zo zelfstandig mogelijk te leven met de hulp van hun netwerk en de aanwezige begeleiding. Dit doen we door de zelfredzaamheid te vergroten, sociale contacten te stimuleren, het zelfvertrouwen te verhogen en een zinvolle dagbesteding aan te bieden.

We richten ons op personen die 21 jaar en ouder zijn en een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming hebben. We vertrekken vanuit de individuele noden en wensen en proberen de levenskwaliteit zo optimaal mogelijk te maken.